-Ang Buong Himatong Ng Biblia

Rev.  Edilberto C. Medina

Kung nais nyo pong i-download ang audio file na ito, right click lamang po ang download icon sa kanang bahagi at ‘Save link as’ o ‘Save target as

Duration:37mins 33secs“Ang Buong Himatong Ng Biblia”

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s